Наскоро, во повеке градови низ Македонија!

Лесен пристап до најдобрите објекти за спорт и рекреација во Македонија.
Цената на членарина.

Пријавете се за нашиот билтен и бидете информирани!